top of page
Clienttevredenheidsonderzoek

Om inzicht te krijgen in uw ervaringen met de praktijk en Rianne als Kinderoefentherapeut, neemt deze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. De online monitor die Qualizorg B.V. hanteert, heet Qualiview. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Uw deelname wordt in het belang van het verbeteren van de zorgverlening op prijs gesteld!

 

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?

Indien u bij de intake of het bespreken van het behandelplan aangeeft akkoord te gaan met deelname aan dit onderzoek, ontvangt u na afloop van de behandelperiode (van de behandeling van uw zoon/dochter) een e-mail van Qualiview (uit naam van de praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over de accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw oefentherapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u om de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren!

Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere:

  • Het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders;

  • Het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;

  • Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

 

Resultaten van het onderzoek zijn anoniem

Qualizorg verzorgt het onderzoek, met behulp van Qualiview, en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ik als oefentherapiepraktijk en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mail adres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

 

Welke gegevens zijn nodig?

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit de patiëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat om uw voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, begindatum en einddatum verwijzing, diagnosecode, aantal behandelingen bij behandelaar, chronisch ja/nee, code verzekeraar (UZOVI), verzekerdenummer en toestemming voor e-mail en/of post. Daarnaast ontvangt Qualiview een aantal gegevens over uw zorgverlener: locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar.

 

Uw toestemming

Wanneer u bij de intake of het bespreken van het behandelplan toestemming geeft, verleent u mijn Kinderoefentherapie praktijk toestemming om bovenvermelde gegevens aan Qualiview te sturen. Ook verleent u Qualiview, namens Qualizorg B.V., toestemming deze gegevens te verwerken en u vervolgens te benaderen voor het onderzoek. Ik hoop dat u meedoet zodat ik mijn dienstverlening kan verbeteren.

 

Bij voorbaat hartelijk dank.

Contract tekenen
bottom of page