top of page

Afspraak maken

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

Er is geen wachtlijst, een eerste afspraak kan in de meeste gevallen binnen 14 dagen gepland worden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke wensen.

Echter, in het geval van de behandeling van kinderen is het niet altijd mogelijk een afspraak na schooltijd te plannen. Indien de groepsleerkracht er geen bezwaar tegen heeft kan een afspraak dus ook tijdens schooltijd plaatsvinden.

In het geval van afname van het motorisch onderzoek bij kinderen, duurt de eerste afspraak één tot anderhalf uur.

Bij de eerste afspraak is het belangrijk een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringspasje en evt. de verwijsbrief van de (huis)arts mee te nemen (deze laatste is niet noodzakelijk).

Vergoedingen en tarieven

Oefentherapie Cesar wordt door nagenoeg alle zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. U wordt geadviseerd om uw polisvoorwaarden goed na te kijken.
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat 18 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.
U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

De tarieven zijn zichtbaar aanwezig in de wachtkamer. Tevens kunt u op verzoek, als losse bijlage, een exemplaar hiervan ontvangen. Of klik hier om de prijslijst weer te geven

Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag en woensdag van 8.45 uur tot 17.45 uur

 

Per e-mail is de praktijk 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar; info@beweegenspeel.nl

 

Telefonisch is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 0418-652852

Indien ik niet in staat ben de telefoon op te nemen kunt u een bericht achterlaten, zodat ik u kan terugbellen.

 

Afmelden

Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dan als het kan 24 uur van tevoren, maar uiterlijk voor 9.00 ’s morgens afbellen. Er is een antwoordapparaat aanwezig in de praktijk zodat u een bericht kunt achterlaten wanneer ik er niet ben of niet kan opnemen.

Indien, om wat voor reden dan ook, de afmelding niet tijdig gemeld is of u de afspraak vergeten bent wordt het volledige tarief aan u in rekening gebracht.

 

Dit bedrag dient u dus zelf te voldoen en wordt NIET vergoed door uw zorgverzekeraar

 

Overleg/rapportage

Bij beëindiging van de therapie wordt een eindverslag verzonden naar de huisarts, indien gewenst ontvangt u hiervan zelf ook een exemplaar.

 

Indien kinderen worden aangemeld in verband met motorische problemen wordt er bij aanvang van de therapie een onderzoeksverslag gemaakt van het motorisch onderzoek. Zowel ouders, groepsleerkracht als huisarts ontvangen hiervan een exemplaar.

Tussenverslagen en evaluatieformulieren worden verzonden aan de groepsleerkracht, nadat deze zijn besproken met ouders. Indien gewenst ontvangen ook ouders hiervan een exemplaar.

bottom of page